O.D. ALFA–TEH
O.D. ALFA–TEH se od svoga osnivanja 2000. godine pored prodaje, bavi dizajnom i konstrukcijom alata, naprava te različitih proizvoda za potrebe poduzeća u automobilskoj industriji i industriji poljoprivrednih strojeva. Glavna ideja u poslovanju je ispunjavanje svih želja kupca te stvaranje partnerstva na obostrano zadovoljstvo.
Kolodvorska ulica 18
32272 Cerna, Republika Hrvatska
logo
logo
  • de
  • en
  • hr
  • za okretanje oko kamiona, kako bi ste pogledali kamion sa svih strana, držite pritisnuto lijevo dugme na mišu dok ga pomičete,
  • za približavanje i udaljavanje kamionu, koristite kotačić na mišu, ili ga držite pritisnutim dok pomičete miš.

Kamion se može virtualno pogledati sa svih strana. Također se može približiti ili udaljiti pogled, ovisno o tome da li kamion želite vidjeti detaljnije ili cijelog u kadru.

3D Prezentacija je virtualni trodimenzionalni prikaz nekog objekta (proizvoda). Za razliku od slika ili video klipova, koji su uobičajeni prikaz u današnjem internet svijetu, 3D tehnologija, osnovana na WebGL tehnologiji, omogućava da se bilo koji predmet iz stvarnog svijeta uvjerljivo prikaže na web stranicama. Uz samu 3D Prezentaciju, ona omogućava i visoki stupanj interakcije (npr. otvaranje ili zatvaranje vrata, ladica, okretanje objekta i sl.).

Nadogradnja kamiona hladnjače

Opis projekta

Nadogradnja kamiona hladnjače je projekt koji je urađen u okviru usluge Obrnuto inženjerstvo.

Nadogradnja kamiona hladnjače je projekt kojim se postojeći kamion hladnjača preradio u kipera. Projekt je zanimljiv po tome što kamion hladnjača nije imala nacrt, niti ikakvu projektnu dokumentaciju, te je ona urađena u sklopu samog projekta uz pomoć obrnutog inženjerstva. Nadogradnja kamiona hladnjače, kao projekt, je našao svoju primjenu kod pružanja usluga transporta i logistike za brojne privredne djelatnosti.

Datum:  28. studenoga 2021.
Vrsta usluge:  Obrnuto inženjerstvo
Nadogradnja kamiona hladnjače | ALFA – TEH